VE-1300

در مواقع اضطراری که ممکن است در محیط های پرجمعیت صنعتی یا غیر صنعتی اتفاق بیفتد، مردم معمولاً گیج می‌شوند و پاسخ غیرمنطقی می‌دهند. در این مواقع ضروری است که پیام های واضح و قابل فهم بشنوند.

تحقیقات نشان می‌دهد کسانی که یک سیگنال صدا را می‌شنوند بیش از شش دقیقه طول می‌کشد تا ساختمانی را که با آن آشنا نیستند تخلیه کنند، در حالی که کسانی که یک پیام ضبط شده را می‌شنوند تا حدود چهار دقیقه دیگر خارج می‌شوند. اطلاعیه های زنده حتی در کمتر از دو دقیقه سریعتر هستند.

راه حل ایده آل برای این شرایط، تخلیه گام به گام با استفاده از پیام های واضح و قابل فهم است. با استفاده از این راه حل، افراد با خیال راحت و سریع و بدون نیاز به آموزش تخلیه می شوند. سیستم آدرس عمومی سری VE-1300 بر اساس ارائه این راهکار طراحی شده است.